Дървени сглобяеми къщи

Алпийски къщи 110м2
Двускатна сгкобяема къща 42м2
Сглобяема къща 56м2
Стар плевник преконстроиран в къщи 43м2